Åpningstider

  
Gymsalen Fillan skole:
Søndag   18.00 - 19.00
Mandag   19.30 - 20.30
Tirsdag    19.30 - 20.30
Onsdag   19.30 - 20.30 
Torsdag   19.30 - 20.30 
 
Anteo utvecklas av Defendo Sverige AB, 2007-2018 #81