Åpningstider

  
Gymsalen Fillan skole:
Søndag   19.00 - 20.00
Mandag   19.30 - 20.30
Tirsdag    19.30 - 20.30
Onsdag   19.00 - 21.00
 
 
Anteo utvecklas av Defendo Sverige AB, 2007-2018 #81